Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Zarządu na kolejną kadencję. Resolution of the Supervisory Board on the appointment of the Management Board for the next term of office.

Raport bieżący nr 11/2021 Zarząd Emitenta, tj. FON SE z siedzibą w Tallinnie (dalej jako: „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 29 lipca 2021 roku, w związku z upływem kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie nowej 3-letniej kadencji Pana Damiana Patrowicz rozpoczynającej się w dniu 4 lipca…

Uchwały podjęte na NWZA FON SE z dnia 14.05.2021 – uzależnienie przeprowadzenia operacji SPLIT (1:5) od kształtowania się ceny na GPW. Resolutions of the EGM of FON SE.

Raport bieżący nr 10/2021 Miejsce walnego zgromadzenia: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Polska. Termin walnego zgromadzenia: 14 maj 2021r., godz. 12.00 _CET_. Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych rejestracji Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 14 Maj 2021 r. oraz zgodnie ze Statutem FON SE _zwanym dalej „Spółką”_, Spółka…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE

Raport bieżący nr 9/2021 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Tallinnie, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.05.2021 r. _piątek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji…

Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE, które odbyło się w dniu 10.03.2021r. (Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE hold on 10 March 2021)

Raport bieżący nr 8/2021 Dnia 10 marca 2021 roku o godzinie 11:00 w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki FON SE, estoński kod rejestrowy 14617916, z siedzibą przy Tornimäe tn 5, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, 10145, Estonia. Obecny był tylko…

Podział akcji (split 1:5) – zwołanie NWZA Spółki FON SE – korekta godziny odbycia NWZA. Split of shares (split 1: 5) – convening the EGM of FON SE – correction of the time of the EGM

Raport bieżący nr 7/2021 Zarząd Spółki FON SE w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021 opublikowanego w dniu 16.02.2021 informuje o omyłce pisarskiej dotyczącej godziny odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE podczas którego procedowana będzie uchwała podziału akcji _split_ w stosunku 1:5. Poprawna godzina odbycia NWZA FON…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.

Raport bieżący nr 6/2021 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Tallinnie, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10.03.2021 r. _środa_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji godz. 11:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego…

Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący nr 5/2021 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 11.02.2021 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12.01.2021 roku. W związku z niniejszym aktualne brzmienie…