Wpływ do Spółki zawiadomienia o zawarciu Umowy o przejęciu długu. (Receiving a notification about the conclusion of the Agreement on the assumption of a debt)

Raport bieżący nr 30/2019 Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 27.06.2019r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Elkop SE z siedzibą w Płocku informujące, że w dniu 27.06.2019r. Elkop SE zawarł ze spółką FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku umowę o przejęcie długu…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE

Raport bieżący nr 29/2019 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Tallinnie, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8.07.2019 r. _poniedziałek_ na godzinę 11:00 _początek rejestracji godz. 10:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego…

Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE, które odbyło się w dniu 07.06.2019r. (Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE hold on 7 June 2019)

Raport bieżący nr 28/2019 Dnia 7 czerwca 2019 roku o godzinie 11:00 w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki FON SE, estoński kod rejestrowy 14617916, z siedzibą przy Tornimäe tn 5, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, 10145, Estonia. Obecny był tylko…

Informacja o zmianie siedziby Emitenta. Information regarding change of the Issuer’s seat.

Raport bieżący nr 27/2019 Zarząd spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 05.06.2019 r. właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmiany adresu Emitenta. Wobec powyższego Emitent informuje, że adres siedziby Spółki to: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145. Adres…

Komunikat Zarządu GPW dotyczący scalenia akcji spółki oraz zaprzestania kwalifikacji akcji spółki do Listy Alertów. Announcement of the Management Board of the Warsaw Stock Exchange regarding resplit of the Company’s shares and cessation of classification of the Company’s shares to the Alert List

Raport bieżący nr 26/2019 Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu dzisiejszym do spółki wpłynął komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30.05.2019r. dotyczący operacji scalenia akcji spółki oraz zaprzestania kwalifikacji akcji spółki do segmentu Lista Alertów począwszy od dnia 31.05.2019r. Pełną treść…

Komunikat KDPW dotyczący operacji scalenia akcji Spółki. The information from KDPW regarding resplit operation

Raport bieżący nr 25/2019 Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2019 z dnia 27.05.2019r. informuje, że w związku z rozpoczętą procedurą scalenia akcji Spółki, Emitent w dniu 29.05.2019r. powziął wiedzę o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie komunikatu ONPZ/2019/036 dotyczącego…

Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of changes in the Articles of Association of the Company

Raport bieżący nr 24/2019 Zarząd spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę, iż dnia 23.05.2019 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki stosownie do Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29.04.2019 roku. W…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.

Raport bieżący nr 23/2019 Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7.06.2019 r. _piątek_ na godzinę 11:00 _początek rejestracji godz. 10:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402. Pełna treść…

Korekta raportu – Rejestracja zmiany roku obrotowego Spółki. Rejestracja zmian Statutu Spółki. (Correction of the report – Registration of the change in the financial year of the Company. Registration of changes in the Articles of Association of the Company).

Raport bieżący nr 20/2019 Zarząd spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie dokonuje korekty informacji przekazanych raportem bieżącym nr 20/2019 z dnia 06.05.2019r. w zakresie załączonego do raportu aktualnego Statutu spółki. W wyniku omyłki do przedmiotowego raportu załączony został Statut w wersji uwzględniającej również zmiany pkt. 2.4 Statutu wynikające z…