Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w roku 2011

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieżących oraz okresowych opublikowanych przez Emitenta w roku 2011r. Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Emitenta w roku 2011r stanowi załącznik do niniejszego raportu. Emitent ponadto informuje, że wszystkie raporty dostępne są na stronie internetowej…

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz pierwsze półrocze 2012 roku

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 28.12.2011r. wybrała spółkę BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę biegłych rewidentów pod numerem 3355, jako podmiotu, który dokona badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta obejmującego…

Pośrednie zbycie akcji

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, jako osobiście uprawnionego do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich Członków Zarządu DAMF Invest S.A. w Płocku na mocy postanowień statutu spółki,…

Pośrednie zbycie akcji

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, jako osobiście uprawnionego do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. w Płocku na mocy postanowień statutu…

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd FON S.A., informuje, że w dniu 24 października 2011r. wpłynęło do Emitenta oświadczenie o rezygnacji Pani Jolanty Koralewskiej z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja została uzasadniona niemożliwością efektywnego i skutecznego pełnienia obowiązków w świetle pozostałych obciążeń zawodowych Pani Jolanty Koralewskiej. Zarząd FON S.A. dziękuje za jej zaangażowanie i…