Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2011r.

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 11-07-2011r. wybrała Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, jako podmiotu, który przeprowadzi przeglądu skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres za pierwszego półrocza 2011r. Auxilium Audyt…

Treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki FON S.A. w dniu 27-06-2011 g. 11.30

Zarząd FON S.A. przekazuje w załączeniu, treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 27-06-2011 r. g. 11.30. Jednocześnie Zarząd FON SA podaje do publicznej wiadomości dane Członka Rady Nadzorczej Emitenta powołanego zgodnie z treścią Uchwały Nr 27/06/2011 ZWZA z dnia 27-06-2011 r. Pan Damian…