Zakup akcji Emitenta – zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd FON S.A. w Płocku informuje, że w dniu 17.04.2014 r. do spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez 4 Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie, w związku z dokonanymi przez podmiot blisko z nimi związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie, transakcjami na akcjach Emitenta.

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta poinformowali, że podmiot z nimi blisko związany dokonał transakcji nabycia akcji Emitenta w ilości 15 905, jak następuje:

1.04.2014 – 11 242 akcji po 1,47 zł
16.04.2014 – 4 663 akcji po 1,31 zł

Łącznie zakupiono 15 905 akcji Emitenta po średniej cenie 1,42 zł za akcję.