Umowy objęcia akcji Emitenta

Zarząd FON S.A. informuje, że w dniu 02.08.2012r. Emitent złożył trzy oferty objęcia łącznie 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki . Akcje zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców z…

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego.

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, ze w dniu 02.08.2012r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w formie Aktu Notarialnego (Rep. A nr 1127/2012) w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, na mocy przysługującego mu upoważnienia w ramach kapitału docelowego. Zarząd Emitenta wyjaśnia, że uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału została podjęta na…