Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 kwietnia 2017r.

Raport bieżący nr 18/2017 Zarząd FON S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 27 kwietnia 2017r. na godzinę 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku _09-402_ przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Emitent…

Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 17/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.03.2017r. do spółki wpłynęły dwa zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 16.03.2017r. złożone w trybie art. 160 ust.1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej…

Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 16/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.03.2017r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku o transakcji, o której mowa w art.19 ust.1 rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego zawiadomienia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Zawiadomienie_Patro_Invest_Sp._z_o.o._art._19_MAR…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 15/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.03.2017r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia akcjonariuszy w ramach wykonania obowiązku określonego w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych: 1. Spółki Patro Invest…

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 14/2017 Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem rocznym za rok 2016, Zarząd Emitenta w dniu 09.03.2017 r. podjął decyzję o zwiększeniu na dzień 31.12.2016 r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości posiadanych przez Emitenta…