Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE

Raport bieżący nr 9/2020 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876Zarząd FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Tallinnie, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.02.2020 r. _czwartek_ na godzinę 11:00 _początek rejestracji godz.…

Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji. Statement of the National Depository for Securities on the conditional registration of shares

Raport bieżący nr 8/2020 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.01.2020 roku powziął informację o wydaniu Oświadczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. nr 60/2020 z dnia 29.01.2020 roku dotyczącego zmiany Oświadczenia nr 1133/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku na skutek wymiany akcji…

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020. Change of the schedule of publication of periodic reports in the financial year 2019/2020

Raport bieżący nr 6/2020 Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie przekazuje nowy harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku obrotowym 2019/2020. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku obrotowym 2019/2020 w następujących datach: Jednostkowy raport za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019-2020 publikacja nastąpi w dniu 28.02.2020 r._piątek_.…

Wznowienie obrotu akcjami Spółki po podziale akcji (splicie). Resumption of trading in the Company’s shares after the split

Raport bieżący nr 5/2020 W nawiązaniu do komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 20 stycznia 2020 roku oraz Uchwały Nr 36/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2020 r. Zarząd FON SE informuje, że w związku z przeprowadzeniem operacji podziału akcji _split_ z dniem 21…

Złożenie wniosku o zawieszenie notowań akcji Spółki w związku z procedurą podziału(splitu) akcji Spółki. Submission of an application for suspension of listing of the Company’s shares as a result of the Company’s shares split procedure

Raport bieżący nr 4/2020 Zarząd FON SE informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie na okres od dnia 16 stycznia 2020 r. do dnia 20 stycznia 2020 r. _włącznie_ notowań wszystkich akcji Spółki w związku z rozpoczętą procedurą podziału _splitu_…

Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of changes in the Articles of Association of the Company

Raport bieżący nr 3/2020 Zarząd spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę, iż dnia 15.01.2020 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki stosownie do Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6.01.2020 roku. W…

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 06.01.2020r. Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 06/01/2020

Raport bieżący nr 47/2019 Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617916, niniejszym informuje, iż w dniu 06.01.2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowana przez…