Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.11.2013 r.

Zarząd FON SA z siedzibą w Płocku przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29.11.2013 r. Akcjonariusz: DAMF INVEST SA Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 701 520 847 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 701 520 847 Udział w ogólnej…