Zamiana rodzaju akcji Emitenta

Raport bieżący nr 17/2018 Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku, niniejszym informuje, że w dniu 26.04.2018r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Emitenta, spółki PATRO INVEST OÜ z siedzibą Tallinie _Estonia_ złożony na podstawie art. 9 ust. 1 lit. c_ pkt. II_ Rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 z dnia 8…

Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii, Sprawozdanie Zarządu

Raport bieżący nr 16/2018 Zarząd FON SE w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2018 z dnia 23.04.2018r. niniejszym publikuje Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii. Szczegółowe informacje na temat procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki zawarte zostały w Planie Przeniesienia, który zawiera informacje o konsekwencjach zmiany siedziby Spółki…

Informacja dotycząca realizacji umowy powiernictwa – wezwanie powiernika do zwrotnego przeniesienia nieruchomości na Emitenta

Raport bieżący nr 13/2018 Zarząd spółki FON SE z siedzibą w Płocku, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2016 z dnia 12 stycznia 2016r. oraz raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. niniejszym informuje, że zgodnie z postanowieniami Umowy powiernictwa z dnia 12 stycznia 2016r. w dniu 20…

Połączenie Emitenta – FON S.A. (Spółka Przejmująca) z FON1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana), przyjęcie przez Emitenta formy prawnej Spółki Europejskiej SE oraz zmiana Statutu Spółki

Raport bieżący nr 12/2018 Zarząd FON SE _Emitent_ z siedzibą w Płocku, niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 19.04.2018r. rejestracji połączenia Emitenta uprzednio działającego jako spółka akcyjna prawa polskiego pod firmą FON SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego…