Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2011r.

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 11-07-2011r. wybrała Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, jako podmiotu, który przeprowadzi przeglądu skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres za pierwszego półrocza 2011r.

Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie,Al. Pokoju 84 wpisana jest pod nr 3436 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.

Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w przeszłości w zakresie badania sprawozdania finansowego za rok 2010r. Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu.