Informacja dla Akcjonariuszy

Zarząd FON S.A. (Emitent) z siedzibą w Płocku, na podstawie art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych informuje, iż w dniu 3 stycznia 2011 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Emitenta (dane członka Rady Nadzorczej znane są…