Miliardowe emisje Fonu i Atlantisu

Artykuł gazety Parkiet: Wzajemne objęcie akcji przez spółki z grupy Mariusza Patrowicza ma doprowadzić do gigantycznego wzrostu ich kapitalizacji. Żeby być spółką o kapitale zakładowym 2 mld zł i ponad cztery razy wyższej wycenie rynkowej, nie trzeba być wielkim bankiem czy holdingiem energetycznym. Wystarczy znaleźć partnerskie przedsiębiorstwo i skorzystać z…

KRS zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

Zarząd FON S.A. informuje, iż w dniu 08 lutego 2011 r. wpłynęło do Spółki Postanowienie Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o zarejestrowaniu w dniu 01.02.2011 r. podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Emitenta. Wartość kapitału zakładowego Spółki została podwyższona z kwoty 3.601.080,70 zł (trzy miliony…

Informacja dla Akcjonariuszy

Zarząd FON S.A. (Emitent) z siedzibą w Płocku, na podstawie art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych informuje, iż w dniu 3 stycznia 2011 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Emitenta (dane członka Rady Nadzorczej znane są…