Raport kwartalny Q 1/2017

Raport kwartalny Q 1/2017 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys.zł w tys.EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do…

Raport kwartalny Q 3/2016

Raport kwartalny Q 3/2016 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od…

Raport kwartalny Q 1/2016

Raport kwartalny Q 1/2016 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od…

Raport roczny R 2015

Raport roczny R 2015 2016-03-14_2015R_List_Zarządu 2016-03-14_2015R_Opinia_i_Raport_Biegłego_Rewidenta 2016-03-14_2015R_Oświadczenie_ws_Ładu_Korporacyjnego_2015r 2016-03-14_2015R_Sprawozdanie_finansowe_FON_SA_ROK_2015 2016-03-14_2015R_Sprawozdanie_Zarządu_FON_2015r WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2015 2014 2015 2014 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 815 4 254 434 1 015 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 918 2 659 219 635 III. Zysk…

Raport półroczny P 2015

Pliki raportu: 2015-08-31-Polroczne_Sprawozdanie_Zarzadu_FON_SA 2015-08-31-Raport_bieglego_z_przegladu_sprawozdania_FON_SA 2015-08-31-Srodroczne_Skrocone_Sprawozdanie_Finansowe   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 688 3 435 166 822 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 236 2 748 57 658 III.…